پاک کننده میسلار ویشی (پاک کننده ۳ در ۱ویشی)

پاک کننده ۳ در ۱ویشی در فرمول خود عوامل مؤثری دارد که تعادل پوست را حفظ می کنند.
ترکیبات مؤثر والتیام بخش موجود در این محصول از احساس سوزشی که اغلب پاک کننده ها ایجاد می کنند ، جلوگیری کرده و احساس طراوت و شادابی به پوست می بخشد.
مانند یک آهن ربا ، مواد آرایشی و ناخالصی ها را به خود جذب کرده و تنها با یک بار استفاده سبب پاکی پوست صورت ، چشم و لب می شود . مخصوص پوست های حساس ، نرمال تا خشک درنظرگرفته شده ، پاک کننده ملایمی برای صورت ، چشم و همچنین آرایش ضد آب میباشد.