سایه مدادی اوتی

چشم عضو بسیار مهمی است که با آرایش درست می تواند تاثیر بسیار زیادی در چهره خانوم ها بگذارد. چشمهای شما اولین عضو صورت شماست که در وهلۀ اول به چشم می رسد.

این سایه با فرم قلمی خود و کاربرد آسان، بدون پخش شدن و یا چروک خوردن در پشت پلک، ظاهری زیبا و آرایشی برجسته را برای صورت شما به ارمغان می آورد.